Τα Επτά Θαύματα του Κόσμου (Πόνημα του 1891)

Σύγγραμα του 1891, Πανεπιστήμιο Κρήτης