Το εγχείρημα της αναβίωσης του αρχαίου θαύματος του Κολοσσού της Ρόδου (εισήγηση)

Η Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας Τουριστικών Προορισμών μέσω της Δημιουργίας Μεγάλων Τουριστικών Θελγήτρων (Mega Attractions) Καινοτόμου Χαρακτήρα

Το εγχείρημα της αναβίωσης του αρχαίου θαύματος του Κολοσσού της Ρόδου

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα δυσχερή συγκυρία κατά την οποία η χώρα μας δοκιμάζεται από τις τραυματικές συνέπειες της χειρότερης μεταπολεμικά οικονομικής κρίσης ενώ ταυτόχρονα καλείται να εδραιώσει διεθνώς τα ερείσματα της πολιτισμικής και τουριστικής της υποδομής.

Τη χρονική στιγμή όμως που στη διεθνή κοινή γνώμη εξυφαίνεται μια περιρρέουσα αμφισβήτηση των δυνατοτήτων της Ελλάδας να υπερβεί αυτή τη δοκιμασία ενώ στο εσωτερικό επικρατεί η άποψη ότι εξαναγκαζόμαστε να εκποιήσουμε την ακίνητη περιουσία μας, ας δούμε πώς το εγχείρημα της Αναβίωσης του Κολοσσού μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την άυλη και αμύθητη περιουσία μας και να εξελίξουμε τη χώρα μας με ένα καινοτόμο και εμβληματικό έργο, ενισχύοντας σημαντικά την έξωθεν φήμη μας και την πληγείσα ανταγωνιστικότητά μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, η κατασκευή του Κολοσσού της Ρόδου ξεκίνησε το 304 π.Χ. και ολοκληρώθηκε δώδεκα χρόνια αργότερα, το 292 π.Χ. Σχεδιάστηκε από τον εξαιρετικό γλύπτη της εποχής Χάρη το Λίνδιο και είχε ύψος 31 μέτρα. Δημιουργήθηκε από τους αρχαίους Ροδίους για να αποτίσει φόρο τιμής στον Θεό Ήλιο που ήταν προστάτης της πόλης της Ρόδου, προκειμένου να εορτασθεί η ειρήνη και η ελευθερία μετά από την αποτυχία του Δημητρίου του Πολιορκητή να κατακτήσει το νησί. Σύμφωνα με το μύθο, ήταν κατασκευασμένος από χαλκό και από μπρούντζο, υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τις μεγάλες πολιορκητικές μηχανές που εγκαταλείφθηκαν μετά την πολυετή πολιορκία.

Ο Κολοσσός κατέπεσε κατά τη διάρκεια ενός σεισμού το 227 π.Χ. και αφέθηκε σε αυτή τη θέση για πολλούς αιώνες. Τον έβδομο αιώνα, σύμφωνα με βυζαντινές πηγές, τα υπολείμματα μεταφέρθηκαν στην Ασία από τους Άραβες και πουλήθηκαν σαν υπολείμματα (παλιοσίδερα) (Μαστραπάς, 1993, Αρχαία Θαύματα του Κόσμου, 2005).

Ο Κολοσσός, ο οποίος κυριολεκτικά σημαίνει κάτι μεγαλειώδες και γιγάντιο (υπερανθρώπινων διαστάσεων), έχει συχνά απεικονιστεί από καλλιτέχνες και έχει αναφερθεί από ιστορικούς ότι δέσποζε πάνω από το ιστορικό λιμάνι της Ρόδου κρατώντας μια δάδα της ειρήνης, όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Αν και οι επιστημονικές αποδείξεις είναι ελλιπείς και ανακριβείς, ιστορικοί κύκλοι συγκλίνουν στο ότι ήταν ορατός στα πλοία που προσέγγιζαν τη Ρόδο από μίλια μακριά. Αν και οι ιστορικές περιγραφές εξαίρουν το θρυλικό άγαλμα, η ακριβής μορφή και η θέση του αποτελούν ένα αρχαιολογικό μυστήριο. Ο θρύλος όμως και το μυστήριο ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες να δημιουργούν εικόνες και σχέδια ανάλογα με τη φαντασία τους. (Μαστραπάς, 1993 )

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ

Η Ρόδος λοιπόν φέρει το μύθο του Κολοσσού, ενός από τα επτά θαύματα του κόσμου, που αποτελούσαν εορτασμό της μυθολογίας, των τεχνών, της επιστήμης και της θρησκείας, ιδιότητες που εξάπτουν επί αιώνες την φαντασία των ανθρώπων. Η παγκόσμια φήμη του μαζί με τις απαράμιλλες μυθικές ιδιότητες είναι τα στοιχεία εκείνα που θα υποκινήσουν τους αυριανούς επισκέπτες να ζήσουν την εμπειρία και θα αναζητήσουν το μυστήριο των αρχαίων εκείνων εποχών.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ – ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ

Εδώ όμως πρέπει να εξερευνήσουμε διεξοδικά το ορθό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί το εγχείρημα ούτως ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του, με προοπτική το έργο να μην υποθηκεύσει την ιστορία και το μέλλον του προορισμού αλλά αντίθετα, να τον εξελίξει και να τον εμπλουτίσει, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα μοναδικά τουριστικά και πολιτιστικά του πλεονεκτήματα.

Ας δούμε όμως ποιά είναι αυτά τα άυλα στοιχεία και οι συμβολικές αξίες και ποιό είναι το ενδεδειγμένο πεδίο ιδεολογικού συσχετισμού:

• Ο Κολοσσός είναι ένα έργο-ορόσημο που επί αιώνες ταυτίζεται με τη Ρόδο και συνδέεται άρρηκτα μαζί της σε παγκόσμιο επίπεδο. Το σύγχρονο έργο οφείλει να γίνει ένα παγκόσμιο ορόσημο, ένας σημαντικός λόγος επίσκεψης της Ρόδου για ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο.

• Το μνημείο έφερε το μέγεθος, την ιδιότητα και τον μύθο του αρχαίου θαύματος. Το σύγχρονο δημιούργημα οφείλει να εκλάβει τη διάσταση σύγχρονου θαύματος. Μόνο κάτω από μια τέτοια οπτική, θα γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

• Ο Κολοσσός κατασκευάστηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στον θεό Ήλιο, την ειρήνη και την ελευθερία. Το σύγχρονο θαύμα οφείλει να γίνει οικουμενικό σύμβολο ειρήνης, φιλίας και συναδέλφωσης των λαών.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Συνεπώς, η πρόταση τίθεται υπέρ της δημιουργικής αναβίωσης του θαύματος του Κολοσσού, σ΄ ένα σύγχρονο έργο που θα μετουσιώσει, θα μετεξελίξει και θα αξιοποιήσει τα ανεκτίμητα άυλα στοιχεία και τις συμβολικές αξίες του μυθικού μνημείου.

Αντιτίθεται όμως στην ιδέα της δημιουργίας ενός στείρου αντίγραφου (Replica) του αρχαίου Θαύματος.

Μία τέτοια προσπάθεια πέρα από άτοπη, καθώς τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν είναι ελλιπή και ανακριβή, πολύ περισσότερο θα ήταν αναχρονιστική, διότι θα αφαιρούσε τα στοιχεία του Θαύματος, το μυστήριο, την καλλιτεχνική και μυθολογική αξία του ιστορικού έργου. Πάνω από όλα όμως, θα ακύρωνε την ίδια την έννοια του θαύματος γιατί δεν θα αποτελούσε επίτευγμα για τη σημερινή εποχή. Θα ήταν καταστρεπτικό για το μύθο και ταυτόχρονα αυτοχειρικό για τον προορισμό και την ιστορία του, να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο-αναπαράσταση ενός ανύπαρκτου στη σημερινή εποχή θαύματος. Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε προσπάθεια αναχρονιστικής απομίμησης θα πρέπει εκ προοιμίου να αποκλειστεί.

TO ΟΡΑΜΑ

Συνεπώς, το όραμα του εγχειρήματος συνοψίζεται:

Η δημιουργία ενός Θαύματος εκδοχής και οπτικής 21ου αιώνα που θα αντλεί την έμπνευσή του από το αρχαίο. Θα πρέπει να είναι ένα εξελικτικό δημιούργημα, που θα προσδώσει υπόσταση στις απαράμιλλες συμβολικές αξίες του Κολοσσού, αποσκοπώντας να καταστεί ένα επίτευγμα της εποχής μας. Θα αποτελεί σύμβολο του Ελληνικού Πολιτισμού και θα εμπλουτισθεί με ένα οικουμενικό ιδεολογικό περιεχόμενο».

«Όπως ακριβώς ο Κολοσσός κατασκευάστηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στο θεό Ήλιο, την ειρήνη και την ελευθερία, το σύγχρονο Θαύμα, ευρισκόμενο στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, θα πρέπει να γίνει παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και φιλίας των λαών και μέσω της νοερής εκπομπής φωτός στις ανθρώπινες ιδέες και πράξεις, να αναδείξει τη Ρόδο σε πόλη- φάρο, διαχέοντας μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας στις προσδοκίες των επερχόμενων γενεών».

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Η χωροθέτηση του έργου απαιτεί εκτεταμένη μελέτη αλλά βάσει του οράματος που τέθηκε πρέπει να εξασφαλιστούν:

1. Η μέγιστη δυνατή ορατότητα του έργου όπως αρμόζει σε ένα έργο ορόσημο. Να είναι ορατό από γη, αέρα και θάλασσα και να διαχέει το φως του σε όλα τα σημεία του ορίζοντα.

2. Η ευκολία της πρόσβασης δίδοντας τη δυνατότητα στους φιλοξενουμένους να το επισκεφτούν χωρίς προβλήματα στη μεταφορά η και την επισκεψιμότητά του.

3. Η πρόβλεψη περιβάλλοντος χώρου για την δημιουργία ενός γειτνιάζοντος θεματικού μουσείου Κολοσσού και ενός Ιδρύματος Παγκόσμιας Ειρήνης

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Θεωρούμε ότι με βάση το όραμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Θαύματος 21ου αιώνα, ανακύπτουν τρεις απαράβατες βασικές ιδιότητες που θα πρέπει να διασφαλίζουν το έργο ως προς την εικαστική απεικόνιση και την τεχνική κατασκευή οι οποίες είναι οι εξής:

1. Καλλιτεχνική αξία παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.

2. Υπέρτατη αισθητική και εικαστική αρτιότητα διεθνούς αποδοχής.

3. Υπέρβαση (μέσω της καινοτομίας) των συμβατικών μεθόδων κατασκευής.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

α). Για να εξασφαλισθούν τα στοιχεία αυτά σε ένα δημιούργημα που θα τύχει διεθνούς αναγνώρισης και ευρείας αποδοχής, προτείναμε αρχικά την προκήρυξη ενός ανοιχτού παγκόσμιου καλλιτεχνικού-αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Έτσι θα δημιουργηθεί μια πανσπερμία ιδεών που θα έχουν σαν τελικό αποδέκτη τον προορισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο καταξιωμένοι καλλιτέχνες, αρχιτεκτονικοί και τεχνικοί οίκοι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο θα κληθούν να υποβάλλουν τις απτές και συγκεκριμένες προτάσεις τους εμπνεόμενοι από τις εικόνες που έχουν δημιουργηθεί στην φαντασία τους και τις συμβολικές ιδιότητες του μύθου του Κολοσσού, μεταφέροντάς τις στη σύγχρονη πραγματικότητα σύμφωνα με το όραμα και το ιδεολογικό περιεχόμενο που έχει ορισθεί.

Παράλληλα με την εικαστική πλευρά θα πρέπει να συνεξεταστεί και η τεχνική πλευρά, η δυνατότητα δηλαδή του έργου να έχει ιδιότητες τεχνικού επιτεύγματος και χαρακτήρα ενός σύγχρονου θαύματος, δηλαδή να προβλέπει τεχνολογικές καινοτομίες στη χρήση υλικών και μεθόδων κατασκευής που θα υπερβαίνει τα πεπερασμένα δεδομένα, πάντα με σεβασμό προς το μέτρο, την αρμονία, το περιβάλλον της Ρόδου και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Πιστεύουμε ότι με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα συσσωρευτεί ένας ανεκτίμητα πλούσιος θησαυρός ιδεών και προτάσεων οι οποίες θα ξεπερνούν την φαντασία μας. Παράλληλα θα αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κοινότητας για τη Ρόδο και την Ελλάδα, δεδομένου ότι η σύγχρονη αναβίωση και η μετεξέλιξη ενός αρχαίου θαύματος σε σύγχρονο θαύμα αποτελεί την υπέρτατη πρόκληση για κάθε καλλιτέχνη και κάθε δημιουργό.

β). Εναλλακτικά επίσης, μπορεί να γίνει ανάθεση του εγχειρήματος σε ένα πολύ διάσημο αρχιτεκτονικό καλλιτεχνικό οίκο παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας και αποδοχής, ο οποίος με το κύρος του θα έδινε υπεραξία στο εγχείρημα (όπως ο καινοτόμος αρχιτέκτονας φωτός Gert Hof, ο γνωστός Calatrava, o πολυβραβευμένος Frank Gehry, δημιουργός μεταξύ των πολλών του Μουσείου Guggenheim στο Μπιλμπάο, η διάσημη Ιρακινή Zaha Hadid αλλά και άλλοι πολλοί) που θα εναρμονίζονταν στο όραμα, το ιδεολογικό πλαίσιο και τους στόχους που έχουν τεθεί προς υλοποίηση.

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ

Bάσει της προκριθείσας πρότασης θα εκτιμηθεί τόσο ο προϋπολογισμός όσο και ο χρόνος υλοποίησης του έργου.

Προκειμένου να δώσω μία εικόνα σχετικά με το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του έργου, θα αναφερθώ στο συναφές παράδειγμα της αναβίωσης της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ενός έργου αντιστοίχου μεγέθους, που κόστισε 220 εκατομμύρια δολάρια. Οι εκτιμήσεις για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου αναμένονται να ανέλθουν στα ίδια επίπεδα.

Εδώ θα πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά τα διάφορα επενδυτικά σχήματα (investment funds) που θα παρουσιασθούν για την ανάληψη υλοποίησης του μεγαλειώδους αυτού εγχειρήματος. Πιστεύουμε όμως ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των απαραίτητων πόρων μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω μιας Διεθνούς Εκστρατείας Εξεύρεσης Πόρων που μπορούν να προέλθουν από:

1. Χορηγίες από Μείζονα Ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού.

2. Επιδοτήσεις από επίσημους φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO και άλλους.

3. Υποστηρίξεις από Περιφερειακές, Δημοτικές και άλλες Κοινοτικές Αρχές.

4. Δωρεές από εύπορους Έλληνες, ομογενείς της διασποράς, ιδιώτες και άλλα.

5. Προσφορές από απλούς Έλληνες και φιλέλληνες πολίτες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η επικοινωνιακή στρατηγική θα πρέπει να χαραχθεί με βασικό στόχο, αφενός μεν την μεγιστοποίηση της δημοσιότητας του εγχειρήματος και αφετέρου την εξεύρεση των πόρων μέσω:

1. Της δημιουργίας μιας διεθνούς εκστρατείας Δημοσίων Σχέσεων, με σκοπό την παγκόσμια πρόκληση ενδιαφέροντος, την ενημέρωση και τη διατήρηση επαφών με τα διεθνή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

2. Της κινητοποίησης διαπρεπών Ελλήνων και διεθνών προσωπικοτήτων, καλλιτεχνών και διασημοτήτων που θα υποστηρίξουν το έργο διεθνώς ως πρεσβευτές του.

3. Του προγραμματισμού και της διοργάνωσης εκδηλώσεων που θα συνοδεύουν τις κυριότερες φάσεις υλοποίησης του έργου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Θεωρούμε όμως απαραίτητο και υπεράνω όλων να συσταθεί μια πολύ υψηλού κύρους Διεθνής Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, των τεχνών, των γραμμάτων, των επιστημών, του πολιτισμού και της τεχνολογίας και η οποία θα τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας προκειμένου έτσι να διασφαλισθούν η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, το διεθνές κύρος καθώς και η απόλυτη διαφάνεια των διαδικασιών. Η Επιτροπή αυτή θα προκρίνει την πρόταση που θα εκφράζει την επιτομή όλων των ιδιοτήτων και συμβολικών αξιών.

Η διαδραστικότητα της εμπειρίας, μπορεί να ενταχθεί ήδη από το στάδιο της επιλογής της πρότασης με μια συμπληρωματική παγκόσμια ψηφοφορία μεταξύ των προτάσεων μέσω Internet. Μια τέτοια διαδικασία θα κάνει συμμέτοχους σε αυτή την ιστορία χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και η αναγνώριση αυτής της συμμετοχής θα τους μετατρέψει σε μελλοντικούς επισκέπτες.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρά την εκτιμώμενη σημαντικότατη δημιουργία μελλοντικών προσόδων που μπορούν να προκύψουν μεταξύ των άλλων από:

• Εισιτήρια Αξιοθέατου

• Είσοδοι σε θεματικό Μουσείο,

• Αναμνηστικά Είδη δώρων ( Art and Merchandising souvenirs),

• Μελλοντικά Πνευματικά δικαιώματα (Copyrights για χρήση λογοτύπων, ταινιών και άλλα).

Η προτεινόμενη διαχείριση του έργου οφείλει να αποκλείσει την οποιαδήποτε μορφή εμπορευματοποίησης του έργου που παραπέμπει σε ξενόφερτη κουλτούρα και να εστιάσει στην επανεπένδυση των εσόδων, στη συντήρηση και την περαιτέρω αξιοποίηση του έργου με δράσεις προς την κατεύθυνση της διάδοσης της ειρήνης, της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τη δημιουργία ενός θεματικού μουσείου για τον αρχαίο Κολοσσό (στα πρότυπα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού) αλλά και την Ίδρυση ενός Διεθνούς Κέντρου Συνάντησης Παγκόσμιας Ειρήνης που θα στεγάζει ένα πολιτιστικό πολυχώρο που θα περιέχει Συνεδριακό Κέντρο, εκθεσιακούς χώρους, αμφιθέατρο, αίθουσα συναυλιών, φιλοξενώντας σημαντικές διοργανώσεις, εκδηλώσεις και events δημιουργώντας πολλαπλά παράπλευρα έσοδα για τον προορισμό.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

Η υπέρτατη πρόκληση έγκειται στο πως θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε την πεποίθηση ότι μπορεί μακροπρόθεσμα η Ρόδος να διεκδικήσει διεθνώς την φήμη του «Ουδέτερου Νησιού της Ειρήνης» στη Μεσόγειο και μέσω της σημειολογικής δημιουργίας του εγχειρήματος της Αναβίωσης του Κολοσσού να μεγιστοποιήσουμε όλα τα παρεπόμενα αλλά εξόχως σημαντικά τουριστικά, πολιτιστικά, οικονομικά και εθνικά οφέλη.

Εξ΄ άλλου η Ρόδος, με την πολυπολιτισμική της ταυτότητα και την εξέχουσα στρατηγική της θέση, ευρισκόμενη στη γεωγραφική καρδιά τριών ηπείρων, καθίσταται ιδανική έδρα ειρήνης, γεφύρωσης ιδεών και πολιτισμών, εδραίωσης ελεύθερου διαλόγου καθώς και προώθησης του οικουμενικού και διαχρονικού ιδανικού της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις επιτυχίας θέτουμε πρωτίστως την αντιμετώπιση του έργου ως εθνική υπόθεση, την εξασφάλιση ομοφωνίας, την από κοινού υιοθέτηση της ιδέας από όλα τα κόμματα καθώς και τη συμμετοχή όλων των φορέων του τόπου και των αρχών Δημοτικών, Περιφερειακών και άλλων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο τίθεται υπεράνω πολιτικών, ταυτοτήτων και αντιπαραθέσεων. Είναι ένα έργο διαχρονικό, ένα έργο συνταύτισης και συσπείρωσης όλων μας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αν και έχει μελετηθεί η περιπτωσιολογία διαφόρων ανάλογων έργων στο εξωτερικό πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα, εκείνο το οποίο προσομοιάζει στα χαρακτηριστικά του επιδιωκόμενου εγχειρήματος είναι η αναβίωση της αρχαίας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Ιδρύθηκε γύρω τον 3ο αιώνα π.Χ. κατά τη διάρκεια της Δυναστείας των Πτολεμαίων και καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά το 48 π. Χ. Στο παρελθόν εθεωρείτο η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του αρχαίου κόσμου καθώς συσσώρευε την παγκόσμια γνώση και απεικόνιζε το γνωστικό πλούτο της αρχαίας εποχής υποβοηθώντας έτσι την άνθηση των επιστημών (των μαθηματικών, της αστρονομίας, της ανατομίας και άλλων).

Η ιδέα της αναβίωσης ξεκίνησε με όραμα να αποτελέσει το Κέντρο παραγωγής και διασποράς της σύγχρονης γνώσης και το χώρο διαλόγου μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών, σηματοδοτώντας από αυτή τη γωνιά της Μεσογείου τη νέα ψηφιακή εποχή.

Η αναβίωση της αποτέλεσε ειλημμένη απόφαση της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης, η οποία στη συνέχεια ετέθη υπό την αιγίδα της UNESCO. Μέσω της προκήρυξης ενός παγκόσμιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προκρίθηκε η πρόταση του Νορβηγικού αρχιτεκτονικού οίκου Snøhetta ανάμεσα σε 1400 καταχωρημένες υποψηφιότητες. Η κατασκευή ξεκίνησε το έτος 1995 και ολοκληρώθηκε το 2002 σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση, την UNESCO και τα Ηνωμένα Έθνη. Κόστισε 220.000.000 δολάρια και η χρηματοδότηση προέκυψε από εισφορές 27 κρατών μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας.

Η Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας σήμερα μεταξύ άλλων διαθέτει:

• Έξι εξειδικευμένες βιβλιοθήκες με εκατομμύρια τόμους βιβλίων.

• Ψηφιακή βιβλιοθήκη.

• Τέσσερα μουσεία αρχαιοτήτων, αρχαίων χειρογράφων και αρχαίων επιστημών.

• Πλανητάριο.

• Οκτώ Ακαδημαϊκά Κέντρα και Ιδρύματα Ερευνών μεταξύ των οποίων και Αλεξανδρινό Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών.

• Κέντρο καλών τεχνών, αρχαίας καλλιγραφίας.

• Δεκαπέντε μόνιμες εκθέσεις με μοναδικές συλλογές σε θέματα αρχαίων, μεσαιωνικών πολιτισμών και σύγχρονων επιστημών.

• Διεθνές Συνεδριακό κέντρο όπου διεξάγονται και προγραμματίζονται εκατοντάδες εκδηλώσεις- events κάθε χρόνο.

και υποδέχεται ετησίως 1.500.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο. (http://www.bibalex.org)

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Ας δούμε όμως και ένα μελλοντικό εγχείρημα το οποίο έρχεται από την πόλη που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 το Rio de Janeiro. Στα σχέδια τους είναι να κατασκευάσουν ένα άκρως καινοτόμο έργο –ορόσημο, τον Ολυμπιακό Ηλιακό Πύργο (Solar City Tower), ο οποίος προτάθηκε σε Διεθνή Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής και θα σηματοδοτεί την μετα- πετρελαϊκή εποχή.

Το Solar City Tower θα καλωσορίζει τους επισκέπτες του Rio είτε από τη θάλασσα είτε από τον αέρα, και θα αποστέλλει ένα διεθνές ολυμπιακό μήνυμα και μια ιδιαίτερη πολιτική έκκληση.

Έχοντας φιλοξενήσει το 1992 τη Σύνοδο Κορυφής της Γης, το Ρίο ντε Τζανέιρο φιλοδοξεί να είναι και πάλι το σημείο εκκίνησης για ένα παγκόσμιο πράσινο κίνημα και για μια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των αστικών δομών. Φιλοδοξεί να γίνει ένα σύμβολο για το πρώτο μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα των Ολυμπιακών Αγώνων. (http://www.rafaa.ch/rafaa/rio_de_janeiro.html)

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ

Η Αναβίωση του Κολοσσού είναι η πιο κατάλληλη Μεγάλη Δράση (Mega Action) που θα ταρακουνήσει συθέμελα την τουριστική βιομηχανία του νησιού και θα ανατρέψει τις αρνητικές τάσεις που έχουν γίνει έντονα αισθητές τα τελευταία χρόνια μεσούσης της δίνης της παρούσας κρίσης. Πιο συγκεκριμένα:

• Θα προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα και θα τοποθετήσει τη Ρόδο στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης με έναν διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας μία διαφοροποιημένη ζήτηση για το τουριστικό της προϊόν. Θα δημιουργήσει θετική και ισχυρή δημοσιότητα (Branding) μέσω του παγκόσμιου διαγωνισμού προτού καν αρχίσει η ανάθεση της κατασκευής.

• Ο Κολοσσός θα είναι ο καταλύτης για την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας με εισροή κεφαλαίων στην περιοχή βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με αποτέλεσμα την αύξηση του τουριστικού ρεύματος, την μείωση της ανεργίας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βασικά μεγέθη που απαιτούνται προκειμένου να εισέλθει η οικονομία του νησιού στα νέα δεδομένα του 21ου αιώνα.

• Ο Κολοσσός προβλέπεται να έχει έντονο αντίκτυπο στο σύνολο του τομέα της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Πολλές γραμμές κρουαζιέρας θα προσαρμόσουν τα δρομολόγιά τους ώστε να συμπεριλάβουν μία επίσκεψη στην Ρόδο.

• Αναμένεται επίσης να έχει και σημαντικότατα πολιτιστικά οφέλη (περαιτέρω ανάδειξη του ιστορικού θησαυρού της Ρόδου και την αξιοποίηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς).

• Θα αποτελέσει το πιο κατάλληλο Μεγάλο Γεγονός (Mega Εvent) για την αναγκαία επανατοποθέτηση και επαναπροσδιορισμό repositioning του νησιού στη διεθνή τουριστική σκηνή.

Οι θετικές επιπτώσεις αυτές θα δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες για να μετατρέψουν τη Ρόδο σε ένα νέο ανταγωνιστικό πόλο έλξης και προορισμό αιχμής των τουριστών και θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο την τουριστική βιομηχανία, αλλά ολόκληρη την οικονομία του νησιού με τη δημιουργία ισχυρής ζήτησης και πολλών συνεργιών.

Σε εθνικό επίπεδο, η δημιουργία του νέου Κολοσσού θα δώσει ισχυρή ώθηση στην αναβάθμιση της εικόνας της χώρας. Πιο αναλυτικά:

• Θα αποτελέσει ένα μεγαλειώδες έργο πολιτισμού που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κοινότητας, θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των Εθνικών μας θησαυρών και θα συνεισφέρει με τον καλύτερο τρόπο στην ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

• Σε επίπεδο επικοινωνίας θα εξασφαλίσει παγκόσμια δημοσιότητα και διεθνή απήχηση.

• Σε επίπεδο καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αποτελέσει μοναδική πρόκληση για αναγνωρισμένους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, η συμμετοχή των οποίων θα παράσχει εχέγγυα για την αισθητική αρτιότητα του έργου.

• Σε επίπεδο τεχνολογικής πρόκλησης η δυνατότητα του έργου να διαθέτει τα πλεονεκτήματα ενός σύγχρονου τεχνικού επιτεύγματος θα προωθήσει την καινοτομία, καθώς θα πρέπει να υπερβαίνει τα ανθρωπίνως πεπερασμένα κατασκευαστικά δεδομένα (είτε με τη χρησιμοποίηση νέων υλικών, είτε με την εφαρμογή νέων στατικών μεθόδων, είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών).

• Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων η δημιουργία ενός Μεσογειακού κέντρου ειρήνης στην γεωγραφική καρδιά τριών ηπείρων θα θωρακίσει τη χώρα και θα δημιουργήσει μεγάλες στρατηγικής σημασίας προεκτάσεις και ευκαιρίες άσκησης ήπιας διπλωματίας

• Μπορεί επίσης, σε επίπεδο χώρας, να αποτελέσει την απαρχή της αξιοποίησης μίας σειράς αντίστοιχων δημιουργικών τουριστικών και πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να εμπνευσθούν, να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν σε κάθε γωνιά και σε κάθε μονοπάτι της Ελλάδας με τον αστείρευτο ιστορικό, μυθολογικό και πολιτιστικό της πλούτο.

Κυριότερα όμως, σε μία περίοδο ισχυρής οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής δοκιμασίας που διέρχεται η χώρα μας, το έργο μπορεί να προσφέρει μέγιστα κοινωνικά οφέλη, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Σε ένα τόσο αντίξοο για τη χώρα μας περιβάλλον χρειάζεται να επιτελεσθεί ένα πανεθνικό και υπερκομματικό έργο, το οποίο θα συσπειρώσει τις υγιείς δυνάμεις, θα ανατάξει τις ηθικές αρετές και θα ανυψώσει το ηθικό των Ελλήνων στο να συνεργασθούν συνεργειακά προκειμένου να επιτύχουν ευγενείς στόχους.

Οφείλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μπροστά αντλώντας έμπνευση από το ιστορικό παρελθόν επιστρατεύοντας παράλληλα τον πιο σύγχρονο πραγματισμό μας.

Θα αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία να αναγεννηθούν, να αναταχθούν και να μεγαλουργήσουν οι ευρισκόμενες σήμερα σε καταστολή μεγάλες μας αρετές, αποστέλλοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι εμείς οι Έλληνες με την μικρή χώρα αλλά και την τεράστια ιστορία δεν παραμένουμε αδρανείς εγκλωβισμένοι σε αυτή, αλλά την εξελίσσουμε με αξιοζήλευτο και θαυμαστό τρόπο, μετατρέποντας δυναμικά την εθνική μας εσωστρέφεια σε παγκόσμια πολιτισμική εξωστρέφεια.

Σας ευχαριστώ

———————————————————————————-Γιώργος Μπαρμπούτης (M.Sc., M.B.A., D.E.S.S. (CORNELL-ESSEC)Εκπρόσωπος Έργου Κολοσσού Δήμου ΡοδίωνΜέλος της Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Επιμελητηρίου ΔωδεκανήσουΙδρυτικό μέλος SITE GreeceΓ. Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας RODOS PALACE

Σημείωση:

Αποσπάσματα της συγκεκριμένη πρότασης έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν μέσω ανάλογων εισηγήσεων. Πιο συγκεκριμένα:1. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ροδίων τον Ιούλιο του 1999, κατατέθηκε σαν πρόταση δημιουργίας έργου χιλιετίας (Millennium) αποσπώντας ομόφωνο ψήφισμα.2. Στο Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού της Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και στο 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου τον Μάρτιο του 2005, με θέμα «Καινοτόμες Εμπειρίες μέσα από Σημαντικά Τουριστικά Θέλγητρα».3. Στο 2nd International Conference IMIC 2006 «Marketing Destinations and their Venues with a vision to the future».4. Κατά τη διάρκεια της περιφερειακής εκδήλωσης του Σ.Ε.Τ.Ε. (Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) στη Ρόδο, τον Ιούλιο του 2010, παρουσιάστηκε σαν Έργο -πρόκληση υπέρβασης της κρίσης,5. Στο 3d European Tourism Conference τον Νοέμβριο του 2010 στη Θεσσαλονίκη σαν Καινοτόμο Έργο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας Τουριστικών Προορισμών.http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_4_19/11/2010_422982.http://www.advertising.gr/Article/1183/To-orama-tou Kolossou/?ArticlePage=1.http://www.protothema.gr/files/1/kyriakatikoPDF/311bs.pdfhttp://www.ethnos.gr/entheta.asp?pageid=650&catid=23310&subid=2&pubid=63343293http://www.sete.gr/default.php?pname=NewsAnnouncements&show=274&la=1

Ομιλία στα πλαίσια του συνεδρίου Greek-Russian investment conference 30/09 – 2/10/2011