ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΥ | Εγχείρημα με Όραμα Ειρήνης στη Μεσόγειο – Video

Παρουσίαση στο 3ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΟΛΟΣΣΟΥ | Εγχείρημα με Όραμα Ειρήνης στη Μεσόγειο!

Η παρουσίαση αφορά στην δημιουργική Αναβίωση του αρχαίου θαύματος του Κολοσσού σε ένα σύγχρονο έργο οπτικής και εκδοχής 21-ου Αιώνα, το οποίο θα αναδείξει τα ανεκτίμητα άυλα χαρακτηριστικά και τις συμβολικές αξίες του μυθικού μνημείου.

Η κύρια πηγή της έμπνευσης προέρχεται από την σύγχρονη επανεξέταση του αρχαίου θαύματος με σκοπό να ενσωματώσει τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας των λαών προκειμένου να αποτελέσει ένα εμβληματικό έργο του Ελληνικού πολιτισμού επενδεδυμένο με ένα οικουμενικό ιδεολογικό περιεχόμενο.

Υπέρτατη πρόκληση και όραμα του εγχειρήματος είναι να προωθήσει την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και να εδραιώσει τη Ρόδο σαν ένα εξέχοντα τουριστικό, πολιτιστικό και διπλωματικό προορισμό.

Ο Νέος Κολοσσός της Ρόδου φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα Τουριστικό – Αρχιτεκτονικό Ορόσημο , ένα Πολιτιστικό επίτευγμα του 21ου Αιώνα (ενσωματώνοντας ένα σύγχρονο θεματικό Μουσείο, ένα Αρχαιολογικό Ερευνητικό και Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο), καθώς επίσης και μία ουδέτερη Έδρα Ειρήνης στην περιοχή της Μεσογείου.

Με την συμμετοχή των πολιτών, της ηγεσίας και όλων των κοινωνικών εταίρων ο προορισμός μπορεί να οδηγηθεί στην θαυμαστή εξέλιξη του.