Αναβίωση Κολοσσού – Παρουσίαση στο 3ο συνέδριο Αρχιτεκτονικής & Τουρισμού

Η Αναβίωση του Αρχαίου Θαύματος του Κολοσσού της Ρόδου