Το όραμα του Κολοσσού, το όραμα ενός καινοτόμου και εμβληματικού έργου παγκόσμιας ειρήνης

Συνέντευξη του Γ. Μπαρμπούτη στο “Χρήμα και Τουρισμός”, Φεβρουάριος 2011